Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 08 2015

mooli
5596 29e1 500
Reposted fromkociola kociola viamrcake47 mrcake47
mooli

Niektórzy pojawiają się znienacka. Mieszają, mącą w naszych sercach, a potem znikają bez pożegnań. Żadne czary, tylko nasza naiwność, pozwala byle komu się oswoić.

— Antoine de Saint-Exupéry
Reposted fromyourtitle yourtitle viacytaty cytaty

July 06 2015

mooli
2514 5aa6
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viawzruszenia wzruszenia
mooli
1673 27ee
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent
mooli
4507 817f
mooli
2018 3962
Reposted fromzimnepalce zimnepalce
mooli

incidentalcomics:

Phases of the Melon

Happy soon-to-be-summer from Incidental Comics!

Reposted fromhairinmy hairinmy viaAmericanlover Americanlover
mooli
Ludzie mówią, że nie można tęsknić za czymś, czego się nigdy nie miało. To nieprawda. Przez całą noc człowiek marzy o tym, czego nie ma. A potem przez cały dzień cierpi z tego powodu.
— Caroline Graham - Wierna do śmierci / ruda
Reposted fromkarosia karosia viaAmericanlover Americanlover
mooli
I nie, nie da się żyć bez miłości. Da się żyć bez jej ucieleśnienia, bez tej drugiej osoby u boku. Ale nie da się nie odczuwać potrzeby. Nijak nie zagłuszysz pustki w swojej głowie, nie przestaniesz zwijać się z samotności, kiedy kolejną noc spędzisz sama w łóżku. Nie przeżyjesz szczęśliwie tych wszystkich sobót, kiedy przy porannej kawie nie będziesz miała komu opowiedzieć, co przeczytałaś właśnie w gazecie, ani tych wszystkich zimowych wieczorów, kiedy pod ciepłym kocem mogłabyś napić się z kimś gorącej herbaty. Można być hardym i się dziarsko zapierać, ale prędzej czy później każde z nas przyzna, że bycie samemu jest jednak do bani. Owszem – jest ważne, potrzebne. Póki trwa, traktuj je więc jako cenne doświadczenie: skup się na sobie, na swoich potrzebach, oczekiwaniach, relacjach. Ale nie idź w zaparte, że chcesz go dla siebie na zawsze.
— wyrwane z kontekstu
Reposted frommadeliine madeliine viaAmericanlover Americanlover
mooli
4384 2838
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent
mooli
4572 8c8f
Reposted fromzimnepalce zimnepalce
mooli
2679 b040
mooli
3992 7cae 500
<3
Reposted fromfelicka felicka viaAmericanlover Americanlover

July 04 2015

mooli
9645 c562
Reposted fromzimnepalce zimnepalce
mooli
9647 65bb
Reposted fromzimnepalce zimnepalce
mooli
9652 83b6
Reposted fromzimnepalce zimnepalce
mooli
9667 3ca1
Reposted fromzimnepalce zimnepalce
mooli
9707 6de5
Reposted fromzimnepalce zimnepalce

July 03 2015

mooli
mooli
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl